Klik op de foto om te vergroten De eerste Mercedes Ambulance, jaren 60) De 2e Mercedes Ambulance, jaren 70 Ambulances aan de Molenstraat 1979 De eerste “hoge” auto, een GMC Ter ere van de vierde vergunning 1988 Foto bij de spoedeisende hulp 1989 Chevrolet met interieur 1980 Interieur begin jaren 80 Interieur begin jaren 80 Een moderne Cardiac Defibrillator TRRIINNGG, CPA! De meldkamer bij de politie in Zoetermeer De “oude” 43 De “oude” 42 De “oude” 43 De “oude” 44 De “oude” 45 De “oude” piket 93 Historie Historie Ambulancezorg Zoetermeer is voortgekomen uit een taxi- en garagebedrijf en bestaat al vanaf 1965. Op 1 januari 1998 is vanwege o.a. de budgettering het ambulancegedeelte geheel verzelfstandigd en onder de huidige naam bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Sinds de oprichting maakt Ambulancezorg Zoetermeer een stormachtige ontwikkeling door. Vanaf begin jaren 60 is Zoetermeer uitgegroeid van "boterdorp" tot een groeistad met in het jaar 2013 ongeveer 125.000 inwoners. Ambulancezorg Zoetermeer is in die periode meegegroeid van een dienst met 1 ambulance, bemand met aanvankelijk begeleiders naar een dienst met 7 ambulances bemand met gespecialiseerde verpleegkundigen en chauffeurs die allen aan de gestelde eisen voldoen, of daarvoor in opleiding zijn. De laatste wijziging van het aantal ambulances en de daarbij horende aantallen medewerkers is sinds mei 2018 een feit. In mei 2018 is namelijk het project Medium- Care bij Ambulancezorg Zoetermeer ingevoerd en is de dienst uitgebreid met 2 extra ambulances, waarop het totale aantal nu op 9 ambulances uitkomt.          Vanaf 2012 is Ambulancezorg Zoetermeer 1 van de 3 partijen die samen met GGD ambulancedienst Den Haag en Witte Kruis ambulancezorg de RAV Haaglanden vormen.