(Frequently Asked Questions) Hoeveel mensen kunnen door de ambulance worden vervoerd? In een ambulance kan normaliter  slechts één liggende patiënt vervoerd worden. De verpleegkundige zit naast de patiënt ter verzorging en ter begeleiding. In bijzondere gevallen (b.v. groot ongeval) kan naast de liggende patiënt er nog een zittende patiënt vervoerd worden. Tijdens het vervoer van 1 patiënt kan er desgewenst iemand extra mee als begeleiding. Worden patiënten altijd naar hetzelfde ziekenhuis gebracht? Nee, afhankelijk van de verwonding of de aandoening die iemand heeft wordt bepaald welk ziekenhuis de beste keus is. Soms is dat het dichtstbijzijnde en soms een van de traumacentrums in Den Haag. Er kan ook uitgeweken worden naar Rotterdam of Leiden. Soms wil de patiënt graag zelf naar een bepaald ziekenhuis. Als het ziekenhuis ruimte heeft om de patiënt te ontvangen gebeurt dat dan ook. Als er dringende medische redenen zijn kan de verpleegkundige ook wel eens met opzet een ander ziekenhuis kiezen. Maar dat is altijd in het belang van de patiënt. Wat moet ik doen als er een ambulance met spoed aan komt? Als u in het verkeer een ambulance tegenkomt die met blauwe lampen en sirene rijdt, bent u verplicht deze een vrije doorgang te verlenen. U helpt de chauffeur het best door rustig verder te rijden en waar mogelijk ruimte te maken. Wissel bijvoorbeeld van rijstrook of rij een zijweg in. Geef daarbij richting aan, de chauffeur weet dan waar u naar toe gaat. Als de ambulance tussen de file door komt kunt u op de linker rijstrook het best uiterst links gaan rijden en op de rechter rijstrook uiterst rechts. Als de ambulance over de vluchtstrook rijdt moet u goed opletten als u toch wilt afslaan. Volg nooit een met spoed rijdende ambulance! De ambulance moet soms plotseling remmen en daar is het overige verkeer totaal niet op bedacht. Daarbij heeft de "volgauto" geen toestemming om b.v. door het rode verkeerslicht te rijden met alle mogelijke risico's van dien.  Hoe lang duurt het voordat de ambulance er is? Als de centralist van de Ambulance Meldkamer tot de conclusie komt dat het om een levensbedreigende situatie gaat, komt de ambulance met spoed naar u toe. Het is genormeerd dat de ambulance dan binnen vijftien minuten na de telefonische melding bij u moet zijn. Is de situatie niet levensbedreigend, dan kan het wat langer duren. Spoedritten gaan namelijk altijd voor. Bovendien maakt de ambulance in dit geval geen gebruik van zwaailicht en sirene en is afhankelijk van de verkeerssituatie en de plaats waar u zich bevindt. Uw huisarts of de centralist kan u hierover informeren. Als de situatie tijdens het wachten verslechtert, kunt u natuurlijk altijd opnieuw 112 bellen. Hoe kan de ambulance mij snel vinden? U kunt de ambulancebemanning helpen u snel te vinden. Als u vanaf de openbare weg moeilijk bereikbaar of slecht zichtbaar bent, laat dan iemand buiten de ambulance opwachten en de weg wijzen. Geef dit, indien mogelijk door aan de centralist. Zeker bij grote bedrijven of openbare gelegenheden is dit belangrijk. Zorg ervoor dat uw huisnummer goed zichtbaar is en zorg 's avonds voor voldoende verlichting. Doe eventueel de gordijnen open. Als u in de auto zit of deze in de nabijheid hebt staan, zet dan de alarmlichten aan. Ik ben door de ambulance vervoerd en heb daar een vraag over. U kunt ons tijdens kantooruren telefonisch benaderen met vragen over onze hulpverlening, indien mogelijk beantwoorden wij graag uw vraag. Contactgegevens vindt u op de website onder het kopje "contact". Waarom komen er soms twee ambulances? In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er in heel korte tijd veel (medische) handelingen verricht moeten worden. Hierbij valt te denken aan een reanimatie, een zeer ernstig ongeval of vanwege tilassistentie. Om de noodzakelijke handelingen zo snel en kundig mogelijk uit te kunnen voeren worden er soms twee ambulances gestuurd. Twee verpleegkundigen en twee chauffeurs voeren dan gezamenlijk de nodige handelingen uit. Het sturen van twee ambulances heeft dus niets te maken met defecte auto's of apparatuur of het niet capabel zijn van het ambulancepersoneel. Wanneer wordt het Medisch Mobiel Team ( MMT) per helikopter ingezet? Het Medisch Mobiel Team wordt per helikopter ingezet in die gevallen waarbij de ambulance bemanning extra hulp van een gespecialiseerde arts kan gebruiken om de patiënt optimaal te behandelen en te verzorgen. De helikopter kan gestuurd worden door de meldkamer op basis van de melding of op verzoek van de ambulanceverpleegkundige die ter plaatse is. De arts op de helikopter kan en mag chirurgische ingrepen verrichten, dit in tegenstelling tot de ambulanceverpleegkundige. Indien de helikopter niet kan of mag vliegen (bijvoorbeeld in dichte mist) kan het MMT ook altijd met een auto ter plaatse komen. Wordt de politie ook altijd met de ambulance meegestuurd? Nee, indien de melding in een openbaar gebouw, openbare ruimte of op de openbare weg is, wordt de politie altijd mee gestuurd. Daarnaast wordt de politie op indicatie van de melding mee gestuurd. Dit kan te maken hebben met veiligheid van het personeel (bijvoorbeeld bij steek -of schietpartijen) of omdat de politie veel sneller ter plaatse kan zijn en al handelend kan optreden (bijvoorbeeld door het beginnen met reanimeren) Bij meldingen op privé adressen wordt de politie (in principe) niet mee gestuurd. Worden gesprekken op de meldkamer opgenomen? Ja, alle inkomende en uitgaande gesprekken worden (digitaal) opgenomen. Dit heeft twee redenen: ten eerste kan de centralist bij twijfel het gesprek nogmaals na luisteren (bijvoorbeeld om een straatnaam of huisnummer terug te luisteren). Ten tweede is het registreren van de meldingen een wettelijke verplichting aangezien de melding onderdeel uitmaakt van de registratie van de geleverde zorg. Op het opslaan en bewaren van de meldingen zijn strenge privacy regels van toepassing. Weten de chauffeurs alle straten uit hun hoofd? Nee. De chauffeurs hebben goede regiokennis en weten veel locaties uit het hoofd. In alle gevallen zijn de Ambulances voorzien van een geavanceerd navigatiesysteem wat up to date gehouden wordt met updates. Wordt ik overal in Nederland door de ambulance op dezelfde wijze geholpen? Ja. Al het ambulancepersoneel in Nederland werkt volgens hetzelfde standaard protocol (Landelijk Protocol Ambulance). Hierin staan exacte richtlijnen hoe te handelen in welke situatie. Wordt het personeel ook bijgeschoold? Ja, het ambulance personeel in Nederland wordt met zeer hoge frequentie bij -en nageschoold om hun kennis en kunde up to date te houden. FAQ’S FAQ’S