Doelstelling Ambulancezorg Zoetermeer heeft tot doel het leveren van verantwoorde ambulancezorg ten behoeve van hun zorgvragers/cliënten en ketenpartners om zo tot een optimaal zorgklimaat te komen en de continuïteit te waarborgen binnen de daarvoor geldende werkinstructies en interne en externe richtlijnen. De voorgaande doelstelling wordt gerealiseerd door: · het aannemen en opleiden en behouden van gespecialiseerd personeel, · de zorgvrager/cliënt op individuele basis verplegen en verzorgen, · continuïteit van zorg, door het leveren van paraatheid, · de privacy van de zorgvrager/cliënt te waarborgen, · het opvangen en steun en begeleiding geven aan familie, kennissen, collega hulpdiensten en overige betrokkenen, · protocollaire hulpverlening en uniforme ambulancezorg verlenen, · regio brede ambulancehulp aanbieden, waardoor aan verantwoorde spreiding en paraatheid kan worden voldaan. Doelstelling Doelstelling